(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

ارسال به دوست

نام شما :  
نام دوست شما :  
ایمیل دوست شما :    

×

اشتراک گذاری


×

جوانان پایه گذاران اصلی اقتصاد دانش بنیان هستند

  • 1394/05/17
  • 0
  • 634
  • نوشته مدیر

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نخستین سمینار بین المللی دانشآموزی استانداردسازی:

 

 

جوانان پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان هستند

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در نخستین سمینار بینالمللی دانشآموزی استانداردسازی در یاسوج بر نقش جوانان کشور در آینده سازی بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، که صبح امروز و در ادامه سفرهای استانی، به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، در «نخستین سمینار دانشآموزی استانداردسازی» حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سالن تربیتمعلم شهید ایزدپناه یاسوج، با اشاره به اینکه شکلگیری آینده کشور بر مبنای اقتصاد دانشبنیان، در دستان جوانان کشور است، افزود: اصلیترین لازمهها و پایههای اقتصاد دانشبنیان جوانان است و آینده کشور در گروی آیندهای است که دانشآموزان و دانشجویان برای خودشان متصور هستند.

ستاری در جمع صمیمی دانشآموزان شرکتکننده این سمینار، بر لزوم تکرار نکردن اشتباهات گذشته تأکید کرد و گفت: نمی توان در ساخت آینده کشور، صرفا به منابع زیرزمینی آن تکیه زد، اما به فکر، ایده و اختراع و مفاهیمی از این دست توجهی نداشته باشیم.

نائبرییس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، برای دانشآموزان از مفهوم نفرین منابع سخن گفت و یادآور شد: کشورهایی متکی به منابع زیرمینی هیچگاه موفق به پیشرفت نشدهاند، در حالیکه کشورهایی که اعتقاد و باورشان را بر منابع انسانی فکر و ایده بنا کردهاند، در مسیر پیشرفت قرار گرفتهاند.

رییس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه آینده در اختیار کشورهاییست که بر نیروی انسانی کارآمد خود تکیه دارند، عنوان کرد: توجه به منابع انسانی که دانشآموزان از اصلیترین سرمایههای آن هستند، باید مبنای حرکتهای آینده کشور در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

ستاری با اشاره به مورد توجه قرار نگرفتن آیندهسازی و پایهریزی بهطور صحیح، از صد سال گذشته تاکنون، از توجه و اجراییسازی قانون مالکیت فکری و قانون استاندارد،ابراز خرسندی کرد و افزود: ضروری است دانش آموزان به عنوان آیندهسازان و سرمایههای کشور با این مفاهیم آشنا میشوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دانش آموزان و جوانان را پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سمینارها و دورههایی همچون این دوره به تصمیم گیری برای آینده کشور کمکخواهد کرد و سبب خواهد شد ضمن متوجه شدن اشتباهات گذشته، با دید جدیدی به آینده کشور بنگریم.

ستاری با بیان این که ثروتمندان واقعی یک کشور در دل مدارس و دانشگاههای آن کشور شکل میگیرند افزود: توجه به منابع ارزشمند انسانی همچون دانشآموزان است که اقتصاد دانشبنیان را از دیگر اقتصادها متفاوت میکند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در پایان سخنرانی خود در این سمینار با اشاره به این که استان های کشور، مملو از ذخایر ارزشمند و پتانسیلهای ذاتی بسیار ارزنده برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است ابراز امیدواری کرد با برگزاری این سمینارها تعاملات اثرگذارتری در سطح بینالمللی اتفاق بیفتد.

 

 

 

توان ذاتی استان ها عامل پیشبرد اقتصاد دانش بنیان

براساس این گزارش، رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین در جمع اساتید،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یاسوج نیز حضور یافت و از نزدیک با نظرات آنان در حوزه اقتصاد دانش بنیان آشنا شد. وی در این دیدار با بیان اینکه پایه اصلی تفکر در اقتصاد دانش بنیان، توان ذاتی هر استان است ابراز کر: استانهایی که بر مبنای توان ذاتی خود توسعه نیافتند، اکنون با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیست محیطی و آلودگی دست و پنجه نرم می کنند از این رو توسعه درون زای استانها ضروری است که بر همین اساس تهیه و تدوین طرح آمایش و جامع استانها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ستاری همچنین بر تامین بخشی از درآمد دانشگاهها از طریق فروش فناوری های خود تاکید کرد.

 

 

 

لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای تجاری سازی تحقیقات دانش پژوهان

در ادامه سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد، که با حضور دکتر سیدموسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همراه بود، از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاه نانو دانشگاه یاسوج، بازدید به عمل آمد. ستاری در جمع فعالان حوزه فناوری و مسوولان شرکت های دانش بنیان استان اظهار کرد: در این حوزه دولت با مشارکت بخش خصوصی برای تجاریسازی تحقیقات دانشپژوهان همکاری کرده و بخش خصوصی با معرفی نیاز خود به دانشگاه، باید از نتایج تحقیقات استفاده کند.

معاون علمی وفناوری رییس جمهوری گفت: دستیابی به روش های علمی و مناسب برای استفاده از ایده ها علمی و ساماندهی اختراعات و آثار محققان با هدف کمک به تولید داخلی مبتنی بر دانش بومی و اقتصادی نمودن این فعالیت ها از برنامه های اولویت دار این بخش است.

وی بابیان اینکه، دولت با اعطای تسهیلات از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند، تصریح کرد: اگر آثار شرکت های دانش بنیان و مخترعان به فرایند تجاری سازی نرسد، پرداخت تسهیلات بانکی تنها یک بدهی مالی برای این شرکت ها ایجاد خواهد کرد.

ستاری همچنین اظهار کرد: هماهنگی با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها،استانداران و برنامه ریزی برای ساماندهی فعالیت های شرکت های دانش بنیان و شکوفایی طرفیت های اقتصادی و علمی این بخش در سفرهای استانی مورد توجه است.

بنا بر این گزارش، بازدید از چند شرکت دانشبنیان و فناور استان، در زمره دیگر برنامههای معاون رییسجمهور قرار دارد. همچنین جلسه گفت و گو معاون علمی و فناوری رییس جمهور با صاحبان صنایع و شرکت های فناور ، با حضور استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای دانشگاهها، رییس پارک علم و فناوری یاسوج، مدیران صنایع و جمعی از نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد، پایانبخش سفر دکتر ستاری به یاسوج خواهد بود.

 

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نخستین سمینار بین المللی دانشآموزی استانداردسازی:

 

 

جوانان پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان هستند

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در نخستین سمینار بینالمللی دانشآموزی استانداردسازی در یاسوج بر نقش جوانان کشور در آینده سازی بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، که صبح امروز و در ادامه سفرهای استانی، به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، در «نخستین سمینار دانشآموزی استانداردسازی» حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سالن تربیتمعلم شهید ایزدپناه یاسوج، با اشاره به اینکه شکلگیری آینده کشور بر مبنای اقتصاد دانشبنیان، در دستان جوانان کشور است، افزود: اصلیترین لازمهها و پایههای اقتصاد دانشبنیان جوانان است و آینده کشور در گروی آیندهای است که دانشآموزان و دانشجویان برای خودشان متصور هستند.

ستاری در جمع صمیمی دانشآموزان شرکتکننده این سمینار، بر لزوم تکرار نکردن اشتباهات گذشته تأکید کرد و گفت: نمی توان در ساخت آینده کشور، صرفا به منابع زیرزمینی آن تکیه زد، اما به فکر، ایده و اختراع و مفاهیمی از این دست توجهی نداشته باشیم.

نائبرییس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، برای دانشآموزان از مفهوم نفرین منابع سخن گفت و یادآور شد: کشورهایی متکی به منابع زیرمینی هیچگاه موفق به پیشرفت نشدهاند، در حالیکه کشورهایی که اعتقاد و باورشان را بر منابع انسانی فکر و ایده بنا کردهاند، در مسیر پیشرفت قرار گرفتهاند.

رییس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه آینده در اختیار کشورهاییست که بر نیروی انسانی کارآمد خود تکیه دارند، عنوان کرد: توجه به منابع انسانی که دانشآموزان از اصلیترین سرمایههای آن هستند، باید مبنای حرکتهای آینده کشور در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

ستاری با اشاره به مورد توجه قرار نگرفتن آیندهسازی و پایهریزی بهطور صحیح، از صد سال گذشته تاکنون، از توجه و اجراییسازی قانون مالکیت فکری و قانون استاندارد،ابراز خرسندی کرد و افزود: ضروری است دانش آموزان به عنوان آیندهسازان و سرمایههای کشور با این مفاهیم آشنا میشوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دانش آموزان و جوانان را پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سمینارها و دورههایی همچون این دوره به تصمیم گیری برای آینده کشور کمکخواهد کرد و سبب خواهد شد ضمن متوجه شدن اشتباهات گذشته، با دید جدیدی به آینده کشور بنگریم.

ستاری با بیان این که ثروتمندان واقعی یک کشور در دل مدارس و دانشگاههای آن کشور شکل میگیرند افزود: توجه به منابع ارزشمند انسانی همچون دانشآموزان است که اقتصاد دانشبنیان را از دیگر اقتصادها متفاوت میکند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در پایان سخنرانی خود در این سمینار با اشاره به این که استان های کشور، مملو از ذخایر ارزشمند و پتانسیلهای ذاتی بسیار ارزنده برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است ابراز امیدواری کرد با برگزاری این سمینارها تعاملات اثرگذارتری در سطح بینالمللی اتفاق بیفتد.

 

 

 

توان ذاتی استان ها عامل پیشبرد اقتصاد دانش بنیان

براساس این گزارش، رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین در جمع اساتید،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یاسوج نیز حضور یافت و از نزدیک با نظرات آنان در حوزه اقتصاد دانش بنیان آشنا شد. وی در این دیدار با بیان اینکه پایه اصلی تفکر در اقتصاد دانش بنیان، توان ذاتی هر استان است ابراز کر: استانهایی که بر مبنای توان ذاتی خود توسعه نیافتند، اکنون با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیست محیطی و آلودگی دست و پنجه نرم می کنند از این رو توسعه درون زای استانها ضروری است که بر همین اساس تهیه و تدوین طرح آمایش و جامع استانها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ستاری همچنین بر تامین بخشی از درآمد دانشگاهها از طریق فروش فناوری های خود تاکید کرد.

 

 

 

لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای تجاری سازی تحقیقات دانش پژوهان

در ادامه سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد، که با حضور دکتر سیدموسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همراه بود، از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاه نانو دانشگاه یاسوج، بازدید به عمل آمد. ستاری در جمع فعالان حوزه فناوری و مسوولان شرکت های دانش بنیان استان اظهار کرد: در این حوزه دولت با مشارکت بخش خصوصی برای تجاریسازی تحقیقات دانشپژوهان همکاری کرده و بخش خصوصی با معرفی نیاز خود به دانشگاه، باید از نتایج تحقیقات استفاده کند.

معاون علمی وفناوری رییس جمهوری گفت: دستیابی به روش های علمی و مناسب برای استفاده از ایده ها علمی و ساماندهی اختراعات و آثار محققان با هدف کمک به تولید داخلی مبتنی بر دانش بومی و اقتصادی نمودن این فعالیت ها از برنامه های اولویت دار این بخش است.

وی بابیان اینکه، دولت با اعطای تسهیلات از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند، تصریح کرد: اگر آثار شرکت های دانش بنیان و مخترعان به فرایند تجاری سازی نرسد، پرداخت تسهیلات بانکی تنها یک بدهی مالی برای این شرکت ها ایجاد خواهد کرد.

ستاری همچنین اظهار کرد: هماهنگی با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها،استانداران و برنامه ریزی برای ساماندهی فعالیت های شرکت های دانش بنیان و شکوفایی طرفیت های اقتصادی و علمی این بخش در سفرهای استانی مورد توجه است.

بنا بر این گزارش، بازدید از چند شرکت دانشبنیان و فناور استان، در زمره دیگر برنامههای معاون رییسجمهور قرار دارد. همچنین جلسه گفت و گو معاون علمی و فناوری رییس جمهور با صاحبان صنایع و شرکت های فناور ، با حضور استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای دانشگاهها، رییس پارک علم و فناوری یاسوج، مدیران صنایع و جمعی از نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد، پایانبخش سفر دکتر ستاری به یاسوج خواهد بود.

 

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نخستین سمینار بین المللی دانشآموزی استانداردسازی:

 

 

جوانان پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان هستند

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در نخستین سمینار بینالمللی دانشآموزی استانداردسازی در یاسوج بر نقش جوانان کشور در آینده سازی بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، که صبح امروز و در ادامه سفرهای استانی، به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، در «نخستین سمینار دانشآموزی استانداردسازی» حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سالن تربیتمعلم شهید ایزدپناه یاسوج، با اشاره به اینکه شکلگیری آینده کشور بر مبنای اقتصاد دانشبنیان، در دستان جوانان کشور است، افزود: اصلیترین لازمهها و پایههای اقتصاد دانشبنیان جوانان است و آینده کشور در گروی آیندهای است که دانشآموزان و دانشجویان برای خودشان متصور هستند.

ستاری در جمع صمیمی دانشآموزان شرکتکننده این سمینار، بر لزوم تکرار نکردن اشتباهات گذشته تأکید کرد و گفت: نمی توان در ساخت آینده کشور، صرفا به منابع زیرزمینی آن تکیه زد، اما به فکر، ایده و اختراع و مفاهیمی از این دست توجهی نداشته باشیم.

نائبرییس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، برای دانشآموزان از مفهوم نفرین منابع سخن گفت و یادآور شد: کشورهایی متکی به منابع زیرمینی هیچگاه موفق به پیشرفت نشدهاند، در حالیکه کشورهایی که اعتقاد و باورشان را بر منابع انسانی فکر و ایده بنا کردهاند، در مسیر پیشرفت قرار گرفتهاند.

رییس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه آینده در اختیار کشورهاییست که بر نیروی انسانی کارآمد خود تکیه دارند، عنوان کرد: توجه به منابع انسانی که دانشآموزان از اصلیترین سرمایههای آن هستند، باید مبنای حرکتهای آینده کشور در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

ستاری با اشاره به مورد توجه قرار نگرفتن آیندهسازی و پایهریزی بهطور صحیح، از صد سال گذشته تاکنون، از توجه و اجراییسازی قانون مالکیت فکری و قانون استاندارد،ابراز خرسندی کرد و افزود: ضروری است دانش آموزان به عنوان آیندهسازان و سرمایههای کشور با این مفاهیم آشنا میشوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دانش آموزان و جوانان را پایهگذاران اصلی اقتصاد دانشبنیان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سمینارها و دورههایی همچون این دوره به تصمیم گیری برای آینده کشور کمکخواهد کرد و سبب خواهد شد ضمن متوجه شدن اشتباهات گذشته، با دید جدیدی به آینده کشور بنگریم.

ستاری با بیان این که ثروتمندان واقعی یک کشور در دل مدارس و دانشگاههای آن کشور شکل میگیرند افزود: توجه به منابع ارزشمند انسانی همچون دانشآموزان است که اقتصاد دانشبنیان را از دیگر اقتصادها متفاوت میکند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در پایان سخنرانی خود در این سمینار با اشاره به این که استان های کشور، مملو از ذخایر ارزشمند و پتانسیلهای ذاتی بسیار ارزنده برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است ابراز امیدواری کرد با برگزاری این سمینارها تعاملات اثرگذارتری در سطح بینالمللی اتفاق بیفتد.

 

 

 

توان ذاتی استان ها عامل پیشبرد اقتصاد دانش بنیان

براساس این گزارش، رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین در جمع اساتید،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یاسوج نیز حضور یافت و از نزدیک با نظرات آنان در حوزه اقتصاد دانش بنیان آشنا شد. وی در این دیدار با بیان اینکه پایه اصلی تفکر در اقتصاد دانش بنیان، توان ذاتی هر استان است ابراز کر: استانهایی که بر مبنای توان ذاتی خود توسعه نیافتند، اکنون با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیست محیطی و آلودگی دست و پنجه نرم می کنند از این رو توسعه درون زای استانها ضروری است که بر همین اساس تهیه و تدوین طرح آمایش و جامع استانها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ستاری همچنین بر تامین بخشی از درآمد دانشگاهها از طریق فروش فناوری های خود تاکید کرد.

 

 

 

لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای تجاری سازی تحقیقات دانش پژوهان

در ادامه سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد، که با حضور دکتر سیدموسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همراه بود، از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاه نانو دانشگاه یاسوج، بازدید به عمل آمد. ستاری در جمع فعالان حوزه فناوری و مسوولان شرکت های دانش بنیان استان اظهار کرد: در این حوزه دولت با مشارکت بخش خصوصی برای تجاریسازی تحقیقات دانشپژوهان همکاری کرده و بخش خصوصی با معرفی نیاز خود به دانشگاه، باید از نتایج تحقیقات استفاده کند.

معاون علمی وفناوری رییس جمهوری گفت: دستیابی به روش های علمی و مناسب برای استفاده از ایده ها علمی و ساماندهی اختراعات و آثار محققان با هدف کمک به تولید داخلی مبتنی بر دانش بومی و اقتصادی نمودن این فعالیت ها از برنامه های اولویت دار این بخش است.

وی بابیان اینکه، دولت با اعطای تسهیلات از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند، تصریح کرد: اگر آثار شرکت های دانش بنیان و مخترعان به فرایند تجاری سازی نرسد، پرداخت تسهیلات بانکی تنها یک بدهی مالی برای این شرکت ها ایجاد خواهد کرد.

ستاری همچنین اظهار کرد: هماهنگی با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها،استانداران و برنامه ریزی برای ساماندهی فعالیت های شرکت های دانش بنیان و شکوفایی طرفیت های اقتصادی و علمی این بخش در سفرهای استانی مورد توجه است.

بنا بر این گزارش، بازدید از چند شرکت دانشبنیان و فناور استان، در زمره دیگر برنامههای معاون رییسجمهور قرار دارد. همچنین جلسه گفت و گو معاون علمی و فناوری رییس جمهور با صاحبان صنایع و شرکت های فناور ، با حضور استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای دانشگاهها، رییس پارک علم و فناوری یاسوج، مدیران صنایع و جمعی از نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد، پایانبخش سفر دکتر ستاری به یاسوج خواهد بود.

 

 نظر شما
نظرات کاربران
  • تعداد نظرات : 0
  • نظرات انتشار یافته : 0
  • در انتظار تایید : 0
  • نظرات تایید نشده : 0