(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

تماس با ما

    نشانی:    
مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان ، پارک علم و فناوری خراسان، اداره بازاریابی و ارتباطات
    مدیرعامل:     09151195828
    تلفن:     051-35003314
  فکس:     051-35003134
    ایمیل:     info@Lsta.ir

 

ارسال درخواست

  •  
  •  
  •  
  •