(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

موسسه پیوند علم و صنعت امیر کبیر به عنوان یک مجموعه که هدف آن تسهیل گری در امر تجاری سازی محصولات نوین می باشد. *خدمات توسعه فناوری*، فرآیندهایی از قبیل ارزیابی سطح فناوری، ثبت اختراع، رصدبازار، بازاریابی، مشاوره تولید، تدوین طرح تجاری و... را شامل می‌شوند که حلقه‌های به ‌هم پیوسته زنجیره تجاری ‌سازی هستند. این خدمات با ایجاد زمینه لازم برای بلوغ و تکامل فناوری (امکان موفقیت در بازار) باعث کاهش زمان ورود فناوری به عرصه کسب و کار و افزایش احتمال موفقیت در بازار می‌شود.

هدف اصلی این بخش، آشناسازی صنایع کشور با کاربردهای فناوری جدید و تسهیل فرآیند انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های فناور به متقاضیان صنعتی و حمایت از توسعه فناوری در شرکتهای صنعتی با هدف تولید محصولات قابل رقابت در سطح داخلی و خارجی می‌باشد.

 

از جمله خدمات موسسه در این زمینه:

 

     ·   جذب سرمایه، تجاری سازی ایده ها و اختراعات و تبدیل آنان به محصول به منظور ایجاد مشاغل پایدار در راستای هم افزایی علم و ثروت و اتصال چرخه علم و صنعت

·          بررسی نیاز صنایع و بنگاه های اقتصادی به دانش های جدید و انعکاس نیازها به مخترعین جهت تولید دانش

·          انجام مطالعات علمی و بررسی نیازهای جامعه صنعت به منظور ارتقا کیفی و افزایش سطح فنی صنایع کاربردی با استفاده از توان مخترعین

·          معرفی دستاوردهای علمی و برقراری ارتباط بین صاحبان صنایع و مخترعین و انتقال دانش