(فناوران)

(Technologists)

ثبت شرکت دانش بنیان

 

شركت دانش بنيان به شركتی اطلاق می شود که  دارای یکی از شروط ذیل باشد:
 
·         1 تا 100 درصد سهام آنها در اختیار دانشگاه يا واحد پژوهشي باشد.
·         51 تا 100 درصد سهام آنها در اختیار اعضای هیات علمی دانشگاه ها يا واحدهای پژوهشي  باشد.
 
 

تعریف و انواع شرکت های دانش بنیان:

 

به شرکت یا مؤسسه ای دانش بنیان می گویند که باهدف ارتقا کیفی و کمی اقتصاد کشور ، ارتباط بیشتر علم و صنعت، امکان تجاری سازی یافته ها و پژوهش های علمی، به کارگیری اختراع و نوآوریهای جدید علمی در صنعت، مشارکت دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی و اساتید در بحث تولید ایجاد شده باشد، اطلاق می شود.
 
 
 

تقسیم بندی شرکتهای دانش بنیان:

 

1-    شرکتهای دانش بنیان خصوصی که تابع قانون تجارت می باشند و از طریق اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده که در این نوع از شرکتهای دانش بنیان سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد می باشد و اعضای هیئت علمی بیش از 51 درصد سهام دارند و سهامدار اصلی به شمار می آیند.
2-    شرکتهای دانش بنیان دولتی که سهامدار اصلی آنها دانشگاه ها هستند و بیش از 51 درصد سهام دارند .
 
متقاضیانی که خواهانثبت شرکت دانش بنیان هستند باید دارای دو شرط اساسی باشند  اول اینکه  دارای ویژگی های کلی شرکتهای دانش بنیان بوده و دوم در یکی از سه ویژگی اختصاصی شرکتهای دانش بنیان جای بگیرند.
 
 

ویژگی های کلی شرکت دانش بنیان:

 

دو سوم از اعضای متقاضی هیئت مدیره باید دو شرط از ویژگی های کلی را دا را باشند:
ü    مدرک لیسانس
ü    سابقه کار و سابقه علمی و یا مدیریت به مدت سه سال در شرکتها
ü    ثبت اختراع داخلی و خارجی در حوزه ی فعالیت
ü    پرداخت حق بیمه برای کارکنان حداقل به مدت 6 ماه
ü    نداشتن سوءسابقه در تعدات و قراداهای پیشین در صورتی که امکان انجام آن تعهدات وجود داشته.
ü    ارائه خدمات و یا فروش کالاهای تولید شرکت با عقد قرارداد
 
متقاضیان ثبت شرکتهای دانش بنیان علاوه براینکه باید دارای ویژگه های کلی ذکر شده باشند باید تمامی شرایط یکی از 3 دسته ویژگی های اختصاصی را نیز داشته باشند که این 3 دسته و شرایط هر کدام به شرح ذیل می باشد.
 
 

دسته اول: دانش بنیان تولیدی

1-کالای تولید شده در لیست کالاهای دانش بنیان باشد
2-با تحقیق و پژوهش دانش تولید را بومی سازی و مستقل از خارج کشور کنند
3-اخذ گواهینامه معتبر تأیید استاندارد کالا
4- از درآمد حاصل از فروش تولید حداق 7 درصد در راستای تحقیقی و توسعه هزینه گردد
5-به روز رسانی و ارتقا کالا ها حداقل به صورت سالیانه یا دوسالانه
6-تناسب بین کارمندان و کارکنان  تمام وقت در قسمتهای غیر پشتیبانی به کارمندان و کارکنان تمام وقت در بخش های تولید کالا
 

دسته دوم:دانش بنیان تحقیقی و طراحی و مهندسی

1-ارائه خدمات و تحقیقی و پژوهش و طراحی مهندسی در راستای یکی از کالاهای اعلامی از لیست دانش بنیان
2-تولیدات باید فقط به صورت آزمایشگاهی و پایلوت باشد نه تولید انبوه
3-ارائه یک محصول و کالا و خدمات جدید و یا ارتقا کالا و خدمات در طول یک سال
4-رعایت تناسب بین نیروی کارمندان غیر پشتیبانی تمام وقت به کارمندان فعال در بخش تولید و طراحی با توجه به درصدهای اعلام شده
 

دسته سوم:دانش بنیان با ارائه خدمات تخصصی

1-نوع خدمات ارائه شده با فهرست خدمات دانش بنیان تطبیق داشته باشد
2- از فروش هر سال شرکت حداقل 7 درصد به تحقیقی و پژوهش و ارتقا مرتبط با خدمت ارائه شده اختصاص یابد
3-کمترین آورده و درآمد سال شرکت 1000000000 ریال با قیمت ثابت سال 1391 باشد
4-رعایت تناسب بین نیروی کارمندان غیر پشتیبانی تمام وقت به کارمندان فعال در بخش ارائه خدمات تخصصی  با توجه به درصدهای اعلام شده 
 
 

تسهیلات و خدمات ارائه شده به شرکتهای دانش بنیان :

 

ü       معافیت مالیاتی و عوارضی  15 ساله
ü       معافیت گمرکی 15 ساله
ü       معافیت عوارض صادراتی و سود حاصل فعالیت بازرگانی  15 ساله
ü       تأمین قسمتی از هزینه های لازم برای تولید و ارتقا با ارائه تسهیلات با سود کم با توجه به بانکداری اسلامی
ü       درالویت بودن این شرکتها جهت اسقرار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و پارکها علم و فناوری و یا مناطق اختصاص یافته به پژوهش های علمی
ü       اولویت در لیست واگذاری بخشی از سهام ارگان های دولتی قابل انتقال به بخش خصوص با توجه به موضوع فعالیت و قانون مصوب
ü       ارائه خدمات بیمه ای به تولیدات و خدمات در طول کلیه مراحل 
 
 

شما هم می توانید با عضویت در سایت و تکمیل کردن فرم مربوطه و یا مراجعه به دفتر موسسه و یا از طریق تماس با دفتر موسسه از خدمات موسسه در این زمینه استفاده نمایید.