(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

تقاضای فناوری

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر با بهره گیری از توان نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی درصدد است نسبت به رفع نیاز صنایع اقدام نماید. صنعتگران و سرمایه گذاران محترم می توانند تقاضای خود را در قالب فرم ذیل ارائه نمایند و آن را به نشانی الکترونیکی info@Lsta.ir ارسال و یا از طریق بخش ارسال درخواست فوری تقاضای خود را اعلام نمایند تا اقدامات لازم در این زمینه به عمل آید.

دانلود فرم تقاضای فناوری:

    


ارسال درخواست

  •  
  •  
  •  
  •  
  •