(صنعتگران و سرمایه گذاران)

(Artisan and Investors)

 1. دانش های آماده واگذاری

  دانش های آماده واگذاری
  دانش های آماده واگذاری
 2. فهرست محصولات دانش بنیان

  فهرست محصولات دانش بنیان
  فهرست محصولات دانش بنیان
 3. تقاضای سرمایه گذاری

  تقاضای سرمایه گذاری
  تقاضای سرمایه گذاری
 4. تقاضای فناوری

  تقاضای فناوری
  تقاضای فناوری
 5. ثبت طرح صنعتی

  ثبت طرح صنعتی
  ثبت طرح صنعتی
 6. ثبت علایم تجاری(برند)

  ثبت علایم تجاری(برند)
  ثبت علایم تجاری(برند)

گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت سرمایه گذاری داخلی

یکی از اصول مهم و مورد تاکید بنده مسأله شکوفایی اقتصادی است، رسیدگی به زندگی مردم است و رسیدگی به اقتصاد کشور است. ما احتیاج داریم که از سرمایه‌گذاری حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود؛ تولید داخلی ترویج بشود.

                                                                                                                                                                                                                ادامه مطلب