(فناوران)

(Technologists)

تجاری سازی اختراعات

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر در راستای مأموریت خود به منظور حمایت از ایده های مخترعین، تجاری سازی اختراعات و تبدیل ایده به محصول در این عرصه گام نهاده است.

حمایت و هدایت مخترعین و تجاری سازی اختراعات علاوه بر صرفه جویی ارزی و ایجاد انگیزه در بین محققین، دستاوردهای تازه ای به همراه دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

      

-     ارتقای سطح تکنولوژی کشور و تولید دستاوردهای جدید با استفاده از فناوری های پیشرفته

-     ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولات داخل کشور

-     اشتغال زایی و ایجاد زمینه های جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصص

-     حمایت از صنعت داخلی و افزایش توان مهندسی جهت صادرات کالا و خدمات

-     زمینه سازی جهت گسترش صنایع وابسته، بالادستی و پایین دستی

-     افزایش میزان رقابت جهت صادرات کالا و بدست آوردن سهم بالاتر در تجارت جهانی

 
درصورت تمایل به تجاری سازی طرح خود، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید و آن را به نشانی الکترونیکی info@Lsta.ir جهت بررسی ارسال نمایید. 

 

 

فرم مورد نیاز جهت بررسی طرح: