(فناوران)

(Technologists)

 1. تجاری سازی اختراعات

  تجاری سازی اختراعات
  تجاری سازی اختراعات
 2. معرفی اعلام نیاز صنایع

  معرفی اعلام نیاز صنایع
  معرفی اعلام نیاز صنایع
 3. ثبت شرکت دانش بنیان

  ثبت شرکت دانش بنیان
  ثبت شرکت دانش بنیان
 4. ثبت اختراعات

  ثبت اختراعات
  ثبت اختراعات
 5. ثبت طرح صنعتی

  ثبت طرح صنعتی
  ثبت طرح صنعتی

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت تجاری سازی

حضرت آیت الله خامنه ای علاوه بر تأکید بر تشکیل چرخه بهم پیوسته علوم مورد نیاز کشور، ایده مهم دیگری را تحت عنوان ایجاد چرخه زنجیروار تبدیل فکر و اندیشه به محصولات تجاری مطرح کردند.
ایشان همچنین افزودند: باید چرخه ای بوجود آوریم که در آن ایده های ذهنی نخبگان و نابغه ها، به مراکز علمی تحویل شود تا پس از پرورش علمی این ایده ها، نخبگان فناوری و...                              ادامه مطلب