(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

خدمات در حوزه­ های تهیه مطالعات امکان ­سنجی (FS) و طرح کسب و کار (BP)

مؤسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر در راستای تکمیل چرخه ارائه خدمات مدیریت فناوری و کسب و کار سازی و کارآفرینی، اقدام به ارائه خدمات در حوزه مطالعات امکان­ سنجی (Feasibility Studies) و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) نموده است.

مطالعات امكان­ سنجي به تجزيه و تحليل و فراهم آوردن روش­ها و گزينه­ هاي متفاوت و متنوع براي رسيدن به يك تجارت موفق مي­پردازد. امكان ­سنجي كمك مي­كند تا با محدود كردن دامنه و حيطه‌ي پرو‍ژه، به شناسايي بهترين سناريو براي پياده ­سازي يك طرح تجاري موفق بپردازيم. اين در حالي است كه يك طرح كسب و كار (Business Plan) معمولا به بررسي و تجزيه و تحليل يك گزينه يا يك سناريو مي­پردازد. افراد و شركت­هايي كه مطالعات امكان­ سنجي را در تجارت خود به كار مي­گيرند ممكن است به دنبال رسيدن به اين مهم باشند كه بهترين گزينه و سناريو براي وضعيت كنوني آن­ها كدام از گزينه­ هاي پيش رو مي­باشد و اين خود پايه و بستري است براي فعاليت­ هاي بعدي شركت­ها در زمينه­ ي طرح كسب و كار (Business Plan). مطالعات امكان ­سنجي معمولا قبل از طرح كسب و كار (Business Plan) انجام مي­پذيرند. طرح­هاي كسب و كار نيز معمولا بعد از اينكه طي مطالعات مفهومي، ايده تجاري ما امكان­پذير تلقي گرديد، قابل اجرا و شروع مي­باشد. اگر ايده تجاري مورد پذيرش قرار گرفت و امكان­پذيري آن تأييد گرديد، در ادامه ­ی آن پرداختن به طرح كسب و كار (Business Plan) مطرح مي­گردد كه معمولاً اينگونه طرح­ ها به ارائه خط مشي­ها و راهنماي راه براي خلق و توسعه ­ي ايده­ ي كسب و كار مطرح شده مي­پردازند و شامل يك چشم­ انداز كلي يا يك برنامه­ ي اوليه براي اجراي پروژه مي­باشند.

 

در حوزه­ ی مطالعات امکان­ سنجی، مؤسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر با در اختیار داشتن جمعی از کارشناسان و متخصصان مجرب، اقدام به تهیه مطالعات امکان­سنجی در چهار حوزه زیر می­نماید:

 

1- مطالعات امکان ­سنجی بازار

2- مطالعات امکان­ سنجی فنی

3- مطالعات امکان­ سنجی مالی و اقتصادی

4- مطالعات امکان ­سنجی انسانی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی