(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

پیشنهاد موضوع پایان نامه

 

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر جهت رفع نیاز، توسعه و ارتقاء محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناور، به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با نیاز صنایع، حمایت‌های تشویقی ویژه پرداخت می‌کند. این برنامه جهت تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) برای انتخاب موضوع مرتبط با نیاز صنایع، توسعه فناوری و تشویق محققان برای رفع نیازهای تحقیقاتی صنایع انجام می‌شود.

 


اهداف:
ü       رفع نیاز، توسعه یا ارتقاء محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناور
ü       تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
ü       تقویت بنیه علمی شرکت‌های فناور
ü       سمت و سو دادن تحقیقات به سمت فعالیت‌های کاربردی صنعت
ü       استفاده از توان بالقوه پایان‌نامه‌های دانشگاهی
ü       فضاسازی به منظور ایجاد اشتغال متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهی

موسسه با بررسی و شناسایی نیازها و مشکلات تحقیقاتی صنایع و شرکت‌های فناور موضوعات پایان نامه های مرتبط با نیاز صنایع را پیشنهاد می کند.
در این برنامه مبلغ حمایت تشویقی هر پایان نامه، رفع نیاز پژوهشی متناسب با موضوع، نتایج و اثرات آن در مرجع مربوطه خواهد بود.
مبلغ حمایت تشویقی هر پایان نامه متناسب با میزان رفع نیاز پژوهشی صنایع و یا سازمان مربوطه و نتایج و اثرات آن تعیین می گردد.

 

 
v لازم است درخواست خود را جهت انتخاب موضوع پایان نامه پژوهشی به آدرس الکترونیکی   info@Lsta.ir  ارسال نمایید و یا از طریق بخش ارسال درخواست در هر گروه، تقاضای خود را اعلام نمائید.
 
 

فهرست موضوع پایان نامه ها