(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

نیازهای پژوهشی

موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر  از بدو تأسیس تاکنون با هدف تشویق و ترغیب محققان به فعالیت در حوزه کاربردی سازی مطالعات و پژوهشها، از تمامی پژوهشگران و محققین که در جهت رفع نیازهای پژوهشی صنعت (که در الویت نیاز صنایع استان می باشد) حمایت نموده است.

 

پس از اجرای  این برنامه، نتایج مثبت و اثربخش سازمان ها، ادارات و صنعت در افزایش اقبال عمومی به حوزه کاربردی سازی مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی به لحاظ کمی مشهود است و موسسه در آینده برنامه جدیدی را برای افزایش کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و دستیابی به نتایج کاربردی در سطح کشور آغاز خواهد کرد.

 

   لازم است درخواست خود را جهت رفع نیاز پژوهشی  به آدرس الکترونیکی info@Lsta.ir ارسال نمایید و یا از طریق بخش ارسال درخواست در هر گروه تقاضای خود را اعلام نمائید.
 

 

لیست نیازهای پژوهشی