(مطالعات و پژوهش)

(Study and Research)

 1. آموزش علوم و فناوری نانو

  آموزش علوم و فناوری نانو
  آموزش علوم و فناوری نانو
 2. نیازهای پژوهشی

  نیازهای پژوهشی
  نیازهای پژوهشی
 3. موضوع پایان نامه

  موضوع پایان نامه
  موضوع پایان نامه
 4. مطالعات امکان سنجی

  مطالعات امکان سنجی
  مطالعات امکان سنجی
 5. تدوین طرح تجاری (BP)

  تدوین طرح تجاری (BP)
  تدوین طرح تجاری (BP)
 6. مطالعات آینده پژوهی

  مطالعات آینده پژوهی
  مطالعات آینده پژوهی

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت پژوهش

اگر چه خدمت رسانی كار كم اهمیتی نیست اما در كنار خدمت رسانی، كارهای دقیق پژوهشی لازم است زيرا بدون آن، حتی خدمت رسانی هم ممكن است به درستی انجام نشود. عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت يك اصل در مجموعه كارها و فعالیتهای حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

                                                                                               ادامه مطلب